Giới thiệu
EZBitex

Ngân hàng mã hóa trong khu vực và toàn cầu đầu tiên.

JOIN OUR ICO NOW!
Line
Dashboard Laptop

Tham vọng của Bitex

Bitex tin rằng nó có thể tác động mạnh tới xã hội thông qua cách hoạt động tại khu vực, và đảm bảo rằng lợi ích của nền kinh tế điện tử trên nền tảng tiền mã hóa cũng có thể mất đi do sự thiếu hụt và bỏ bê của hệ thống ngân hàng hiện hành.

World Map

Do đó, thay vì lập tức tiến hành hoạt động như một ngân hàng toàn cầu, Bitex mong muốn đảm bảo rằng giải pháp của mình có tác động tới khu vực.

Bitex đã được cấp giấy phép thành lập nền tảng EZBitex tại 8 quốc gia, và sắp tới sẽ mở rộng nhiều hơn nữa.

Hãy trở thành một người có công đóng góp và chia sẻ vai trò của mình tại Ngân hàng Tiền mã hóa Phi tập trung Toàn cầu.
Hãy Góp Phần Tạo Nên Một Tương Lai Tốt Đẹp Hơn.

Bitex cấp phép nhượng quyền kinh doanh cá nhân từ ngày 1 tháng 2 năm 2018.

Chúng tôi đã huy động thành công 2.760.000 đô-la nhờ việc cấp giấy phép nhượng quyền kinh doanh để triển khai nền tảng Bitex theo khu vực.

Giới thiệu
Bitex Pay

BitexPay là giải pháp thanh toán thế hệ mới cho cả người tiêu thụ và thương nhân.

  • Ví BitexPay tập trung giúp lưu trữ tiền mã hóa của bạn một cách an toàn và Ví Thanh Toán BitPay sử dụng trong thanh toán “tài khoản bên nợ”.
  • Một thẻ ghi nợ BitexPay ảo được liên kết với tài sản có trong ví của bạn.
  • Theo yêu cầu, một thẻ ghi nợ thực.
Smartphone Card

BitexPay hoàn toàn là một giải pháp thanh toán cho các thương nhân

Thẻ đọc BitexPay

Merchants

Ứng dụng giao dịch BitexPay cho các thiết bị di động

Card

Mua sắm bằng BitexPay

Point of Sale
Giới thiệu
EZBitex

EZBitex là hối đoái và là cơ sở hạ tầng thuộc ngân hàng mang đặc tính phi tập trung, với sổ cái phân bổ và không thể thay đổi cung cấp bởi Bitex, tạo cơ hội thực hiện chức năng của toàn bộ hệ thống.

Dashboard Laptop
  • Giao dịch
  • Hối đoái
  • Trữ
  • Khoản vay
  • Các dịch vụ khác như thanh toán trong giới doành nghiệp và ứng dụng giao dịch Kiosk dành cho “Những người đổi ngoại tệ truyền thống”

Bitex còn

Powered by Bitex

Thương hiệu

Các bên thứ 3, ví dụ như các thương gia lớn, có thể tự phát hành thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng (thực tế hay ảo), để thanh toán trên mạng hoặc tại các cửa hàng. Những thẻ đó sẽ được đánh dấu “Vận hành bởi Bitex”, là cách mà nền tảng EZBitex sử dụng cho mạng lưới thanh toán.
Open API

Nhà phát triển thứ 3 cho nền tảng EZBitex thông qua Giao diện lập trình ứng dụng Bitex (API):

Nền tảng EZBitex cung cấp cho các API thực hiện chức năng riêng về nền tảng toàn cầu nhằm cho phép những người phát triển phần mềm tạo ra những ứng dụng ngân hàng khu vực.
ATM

Bitex-branded ATMs

Bitex sẽ sử dụng công ty phần mềm thứ ba để quản lý các ATM được liên kết với nền tảng EZBitex. Những cây ATM mang thương hiệu Bitex này cho phép khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ BitexPay thực tế hay ảo của họ để rút tiền, tiền gửi, chuyển khoản và thực hiện các giao dịch tài chính khác liên kết với thẻ BitexPay của họ.

Bitex Video

Our Documents

Có câu hỏi nào không?

Bạn cần có câu trả lời ngay?

Tham gia kênh telegram chính thức của Bitex dưới đây
BITEX ON TELEGRAM
telegram